میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


سفارش به خدا !

 • میثم شمس ارا

دنیای ذهن ما

 • میثم شمس ارا

دنیای بعد از مرگ کجاست ؟

 • میثم شمس ارا

وقتی از هدفم دور شدم چکار کنم ؟

 • میثم شمس ارا

چرا زنها ازدواج میکنند ؟؟

 • میثم شمس ارا

خوبی آدمهای بد !!

 • میثم شمس ارا

داستان یک هتلدار

 • میثم شمس ارا

جدایی احساسی

 • میثم شمس ارا

علایق بیمارگونه 

 • میثم شمس ارا

من زنده هستم یا مرده ؟

 • میثم شمس ارا

دختر با اعتماد بنفس

 • میثم شمس ارا

مردها تک بعدی هستن !!

 • میثم شمس ارا

چطور سریع برند بشیم ؟

 • میثم شمس ارا

رفتار غیره انسانی

 • میثم شمس ارا

استقامت

 • میثم شمس ارا

 

ترس از مرگ

 • میثم شمس ارا

تربیت چیست ؟

 • میثم شمس ارا

میدونی باید چکار کنی ؟؟

 • میثم شمس ارا

ماشین خوبه داشته باشم ؟؟

 • میثم شمس ارا

{mind set}تنطیمات ذهن

 • میثم شمس ارا

خدای روی زمین

 • میثم شمس ارا

حفظ اعتماد

 • میثم شمس ارا

راهکارهای ایجاد اعتماد

 • میثم شمس ارا

چه کسی ظالم است ؟

 • میثم شمس ارا

مفهوم اعتماد

 • میثم شمس ارا

تاثیر تبلیغات تصویری

 • میثم شمس ارا

رویای مرگ

 • میثم شمس ارا

قدرت اتحاد 

 • میثم شمس ارا

چرا بسیاری از افراد اقدام نمیکنند ؟

 • میثم شمس ارا

راز موفقیت ما ؟؟

 • میثم شمس ارا

فایده رویا پردازی چیست؟

 • میثم شمس ارا

منتظر چی هستی ؟

 • میثم شمس ارا

بچه های جنوب شهر

 • میثم شمس ارا

تقدیر را بشکن

 • میثم شمس ارا

خودم سد راه خودم هستم

 • میثم شمس ارا

در دنیا خداوند همه چیز را بر اساس شدن بنا نهاده 

 • میثم شمس ارا

چطور به رویای خود فکر کنیم ؟

 • میثم شمس ارا

ازدواج به قصد داشتن آرامش

 • میثم شمس ارا

هیچ کس بخاطر ما کاری نمی‌کند!!

 • میثم شمس ارا

چرا زنها نمی‌توانند پارتنر خوبی پیدا بکنند ؟

 • میثم شمس ارا

انتظار مثبت داشته باشید

 • میثم شمس ارا

انجام اقدامات صحیح

 • میثم شمس ارا

بهترین راه دفاع و ایجاد تغییر

 • میثم شمس ارا

من مجرم هستم!

 • میثم شمس ارا

مدیریت سیستم ذهن و فکر

چطور باید فکر بکنیم تا بهترین چیزها را وارد زندگی خودمون بکنیم؟

قطعا نقش افکار در ثروتمند شدن ما انکار ناپذیر است.

در این ویدیو یاد میگیریم که طرز صحیح فکر کردن چگونه است.

 

برای دیدن ویدیو کامل کلیک کنید

 

 • میثم شمس ارا

اتفاقات را آنطوری که دوست دارید ببینید!

 • میثم شمس ارا

انحرافات ذهنی و دوری از هدف

 • میثم شمس ارا

چرا نمیتونم جلوی اشتباهاتم رو بگیرم ؟؟

 • میثم شمس ارا

استراتژی مرکب

 • میثم شمس ارا

نکات فراروانشناختی ...

 • میثم شمس ارا