میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۵ مطلب در بهمن ۱۴۰۱ ثبت شده است

استقامت

  • میثم شمس ارا

 

ترس از مرگ

  • میثم شمس ارا

تربیت چیست ؟

  • میثم شمس ارا

میدونی باید چکار کنی ؟؟

  • میثم شمس ارا

ماشین خوبه داشته باشم ؟؟

  • میثم شمس ارا