میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۵ مطلب در آبان ۱۴۰۱ ثبت شده است

چرا بسیاری از افراد اقدام نمیکنند ؟

  • میثم شمس ارا

راز موفقیت ما ؟؟

  • میثم شمس ارا

فایده رویا پردازی چیست؟

  • میثم شمس ارا

منتظر چی هستی ؟

  • میثم شمس ارا

بچه های جنوب شهر

  • میثم شمس ارا