میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۶ مطلب با موضوع «اعتماد» ثبت شده است

چرا زنها ازدواج میکنند ؟؟

  • میثم شمس ارا

خوبی آدمهای بد !!

  • میثم شمس ارا

علایق بیمارگونه 

  • میثم شمس ارا

دختر با اعتماد بنفس

  • میثم شمس ارا

حفظ اعتماد

  • میثم شمس ارا

راهکارهای ایجاد اعتماد

  • میثم شمس ارا