میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۴ مطلب با موضوع «انقلاب» ثبت شده است

استقامت

  • میثم شمس ارا

رویای مرگ

  • میثم شمس ارا

قدرت اتحاد 

  • میثم شمس ارا

چرا بسیاری از افراد اقدام نمیکنند ؟

  • میثم شمس ارا