میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۱۰ مطلب با موضوع «باور» ثبت شده است

دختر با اعتماد بنفس

  • میثم شمس ارا

چه کسی ظالم است ؟

  • میثم شمس ارا

بچه های جنوب شهر

  • میثم شمس ارا

تقدیر را بشکن

  • میثم شمس ارا

شغلت رو تبدیل به بیزنس بکن؟!

  • میثم شمس ارا

همه چیز انرژی است.

  • میثم شمس ارا

تفاوت انسانهای معمولی و حرفه ای

  • میثم شمس ارا
  • میثم شمس ارا
  • میثم شمس ارا

  باور چیست؟

  • میثم شمس ارا