میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۱۱ مطلب با موضوع «باور» ثبت شده است

سفارش به خدا !

 • میثم شمس ارا

دختر با اعتماد بنفس

 • میثم شمس ارا

چه کسی ظالم است ؟

 • میثم شمس ارا

بچه های جنوب شهر

 • میثم شمس ارا

تقدیر را بشکن

 • میثم شمس ارا

شغلت رو تبدیل به بیزنس بکن؟!

 • میثم شمس ارا

همه چیز انرژی است.

 • میثم شمس ارا

تفاوت انسانهای معمولی و حرفه ای

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

  باور چیست؟

 • میثم شمس ارا