میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۱۰ مطلب با موضوع «تصویر سازی» ثبت شده است

جدایی احساسی

  • میثم شمس ارا

تقدیر را بشکن

  • میثم شمس ارا

چطور به رویای خود فکر کنیم ؟

  • میثم شمس ارا

هیچ کس بخاطر ما کاری نمی‌کند!!

  • میثم شمس ارا

بهترین راه دفاع و ایجاد تغییر

  • میثم شمس ارا

ما به خودمان خدمات میدهیم!

  • میثم شمس ارا

چکار کنیم تا در زمینه کسب و کار بهتر بشیم؟

  • میثم شمس ارا

تمرکز یعنی چی؟؟

  • میثم شمس ارا

 تصویر سازی

  • میثم شمس ارا

  باور چیست؟

  • میثم شمس ارا