میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۴ مطلب با موضوع «تمرکز» ثبت شده است

وقتی از هدفم دور شدم چکار کنم ؟

  • میثم شمس ارا

مردها تک بعدی هستن !!

  • میثم شمس ارا

تمرکز یعنی چی؟؟

  • میثم شمس ارا
  • میثم شمس ارا