میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۲۰ مطلب با موضوع «ذهن» ثبت شده است

وقتی از هدفم دور شدم چکار کنم ؟

 • میثم شمس ارا

جدایی احساسی

 • میثم شمس ارا

دختر با اعتماد بنفس

 • میثم شمس ارا

میدونی باید چکار کنی ؟؟

 • میثم شمس ارا

{mind set}تنطیمات ذهن

 • میثم شمس ارا

خدای روی زمین

 • میثم شمس ارا

فایده رویا پردازی چیست؟

 • میثم شمس ارا

بچه های جنوب شهر

 • میثم شمس ارا

تقدیر را بشکن

 • میثم شمس ارا

خودم سد راه خودم هستم

 • میثم شمس ارا

بهترین راه دفاع و ایجاد تغییر

 • میثم شمس ارا

همه چیز انرژی است.

 • میثم شمس ارا

چرا همدیگر رو قضاوت میکنیم

 • میثم شمس ارا

تفاوت انسانهای معمولی و حرفه ای{1}

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

 تصویر سازی

 • میثم شمس ارا

پارادایم چیست؟

 • میثم شمس ارا

 انسان کی هست و چگونه کار می کند

 • میثم شمس ارا

چطور زندگی خودت را می‌توانی تغییر بدهی؟

 • میثم شمس ارا