میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۵ مطلب با موضوع «رابطه» ثبت شده است

چرا زنها ازدواج میکنند ؟؟

  • میثم شمس ارا

جدایی احساسی

  • میثم شمس ارا

تربیت چیست ؟

  • میثم شمس ارا

چه کسی ظالم است ؟

  • میثم شمس ارا

ازدواج به قصد داشتن آرامش

  • میثم شمس ارا