میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۸ مطلب با موضوع «روانشناسی» ثبت شده است

فایده رویا پردازی چیست؟

  • میثم شمس ارا

چرا زنها نمی‌توانند پارتنر خوبی پیدا بکنند ؟

  • میثم شمس ارا

انتظار مثبت داشته باشید

  • میثم شمس ارا

انجام اقدامات صحیح

  • میثم شمس ارا

من مجرم هستم!

  • میثم شمس ارا

انحرافات ذهنی و دوری از هدف

  • میثم شمس ارا

چرا نمیتونم جلوی اشتباهاتم رو بگیرم ؟؟

  • میثم شمس ارا

نکات فراروانشناختی ...

  • میثم شمس ارا