میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۸ مطلب با موضوع «شکست» ثبت شده است

دختر با اعتماد بنفس

  • میثم شمس ارا

 

ترس از مرگ

  • میثم شمس ارا

راز موفقیت ما ؟؟

  • میثم شمس ارا

من مجرم هستم!

  • میثم شمس ارا

استراتژی فروش سنتی

  • میثم شمس ارا

رقابت یعنی شکست؟!

  • میثم شمس ارا

چرا همدیگر رو قضاوت میکنیم

  • میثم شمس ارا

تفاوت انسانهای معمولی و حرفه ای{1}

  • میثم شمس ارا