میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۱۳ مطلب با موضوع «فروشنده» ثبت شده است

چطور سریع برند بشیم ؟

 • میثم شمس ارا

تربیت چیست ؟

 • میثم شمس ارا

استراتژی مرکب

 • میثم شمس ارا

استراتژی مدرن

 • میثم شمس ارا

استراتژی فروش سنتی

 • میثم شمس ارا

از انتقال اطلاعات نترسید!

 • میثم شمس ارا

ما به خودمان خدمات میدهیم!

 • میثم شمس ارا

مشتری میفهمد!!

 • میثم شمس ارا

از محصول و خدماتمان استفاده کنیم؟!

 • میثم شمس ارا

اشتیاق مثری است!

 • میثم شمس ارا

تغییر کارکتر

 • میثم شمس ارا

هیجان داشته باشید!

 • میثم شمس ارا

انواع خدمات فروش

 • میثم شمس ارا