میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۱۹ مطلب با موضوع «نگرش» ثبت شده است

وقتی از هدفم دور شدم چکار کنم ؟

 • میثم شمس ارا

مفهوم اعتماد

 • میثم شمس ارا

تاثیر تبلیغات تصویری

 • میثم شمس ارا

قدرت اتحاد 

 • میثم شمس ارا

منتظر چی هستی ؟

 • میثم شمس ارا

بچه های جنوب شهر

 • میثم شمس ارا

تقدیر را بشکن

 • میثم شمس ارا

در دنیا خداوند همه چیز را بر اساس شدن بنا نهاده 

 • میثم شمس ارا

انجام اقدامات صحیح

 • میثم شمس ارا

اتفاقات را آنطوری که دوست دارید ببینید!

 • میثم شمس ارا

خانواده بسازید

 • میثم شمس ارا

از محصول و خدماتمان استفاده کنیم؟!

 • میثم شمس ارا

با آدم‌های منفی خانوادم چکار کنم؟

 

برای دیدن ویدیو کامل کلیک کنید

 • میثم شمس ارا

  تنبلی

 • میثم شمس ارا

 چشم و همچشمی

 • میثم شمس ارا

تفاوت انسانهای معمولی و حرفه ای

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا