میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۲۰ مطلب با موضوع «هدف» ثبت شده است

مردها تک بعدی هستن !!

 • میثم شمس ارا

استقامت

 • میثم شمس ارا

خدای روی زمین

 • میثم شمس ارا

مفهوم اعتماد

 • میثم شمس ارا

رویای مرگ

 • میثم شمس ارا

چرا بسیاری از افراد اقدام نمیکنند ؟

 • میثم شمس ارا

راز موفقیت ما ؟؟

 • میثم شمس ارا

خودم سد راه خودم هستم

 • میثم شمس ارا

چطور به رویای خود فکر کنیم ؟

 • میثم شمس ارا

انتظار مثبت داشته باشید

 • میثم شمس ارا

انجام اقدامات صحیح

 • میثم شمس ارا

بهترین راه دفاع و ایجاد تغییر

 • میثم شمس ارا

انحرافات ذهنی و دوری از هدف

 • میثم شمس ارا

بخشنده باش

 • میثم شمس ارا

میزان توانایی شما در انجام ایده

 • میثم شمس ارا

یک ایده مناسب

 • میثم شمس ارا

هدف از کسب و کار چیست؟

 • میثم شمس ارا

قانون جبران در کسب و کار

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا