میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۴ مطلب در اسفند ۱۴۰۱ ثبت شده است

دختر با اعتماد بنفس

  • میثم شمس ارا

مردها تک بعدی هستن !!

  • میثم شمس ارا

چطور سریع برند بشیم ؟

  • میثم شمس ارا

رفتار غیره انسانی

  • میثم شمس ارا