میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

رشد فردی توسعه کسب و کار ذهن

میثم شمس آرا

مربی رشد و توسعه فردی و کسب و کار
من اینجام و کمکت می کنم کسب و کار خودت را رونق بدی
عزت نفس و اعتماد بنفس خودت رو بالا ببری و خجالت نکشی
شاگرد استاد هدایت محمودی


۲۷ مطلب با موضوع «کتاب:چطور زندگی خود را تغییر بدهی؟» ثبت شده است

اطلاعات غلط

 • میثم شمس ارا

قانون جبران در کسب و کار

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

    ما اینجا هستیم تا یاد بگیریم و به دیگران خدمت کنیم!

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

تمرکز یعنی چی؟؟

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

 تصمیم یعنی اقدام

 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا
 • میثم شمس ارا

 تصویر سازی

 • میثم شمس ارا

این آدمک خطی است

 • میثم شمس ارا

پارادایم چیست؟

 • میثم شمس ارا

 انسان کی هست و چگونه کار می کند

 • میثم شمس ارا

چطور زندگی خودت را می‌توانی تغییر بدهی؟

 • میثم شمس ارا